Bijeenkomst 31 januari 2013


Locatie: Belastingdienst, Utrecht
Programma: Programma 31 januari 2013

Presentaties

Hands-on sessies

Verslag

31 januari 2013 | De opkomst van de derde bijeenkomst van de pilot Linked open data was zeer goed. Maar liefst 70 mensen kwamen naar de Belastingdienst in Utrecht.

De aftrap werd gedaan door Steven Gort van de Belastingdienst, onze gastheer van vandaag. Steven Gort vertelde dat hij het belangrijk vindt dat er vooral in ontwerpfuncties aan linked open data gewerkt wordt. Hij heeft dan ook een rotsvast geloof in de ontwikkeling van een informatieparadijs, waarin mensen met data aan de slag gaan en data over organisaties heen met elkaar verbinden. Het management van de Belastingdienst staat hier volledig achter en heeft als credo: ‘Ga hier vooral mee aan de slag. Wij stimuleren dit, ga aan de slag met de inhoud en dan zien wij de resultaten graag tegemoet.’

Stand van zaken en update actielijnen

Projectleider Erwin Folmer van Geonovum vertelde vervolgens kort de stand van zaken van de pilot. ‘Ongeveer een jaar geleden zijn we met een aantal organisaties gaan kijken of we linked data van de grond konden krijgen. Daar vloeide een open project uit voort, waarin iedereen kan participeren, waarin kennis en resultaten open gedeeld worden. De geplande looptijd is ongeveer een jaar. Als resultaat streven we naar een blijvende documentatie van de ervaringen met en aandachtspunten rond linked open data (bijvoorbeeld document), maar ook werkende pilots (toepassingen/aanbod). We willen dit niet alleen op papier realiseren, maar vooral een beweging op gang brengen. Deze derde bijeenkomst gaan we dan ook “van praten naar doen”. Met als doel: kennis delen, voortgang melden, werksessies organiseren, om op die manier steeds meer naar resultaten toe te kunnen werken.

Vanuit de actielijn Techniek vertelde Linda van de Brink van Geonovum over de URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd., en vooral over welke problemen de URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. kan oplossen. Dat zijn:

  • Gebrek aan samenhang oplossen;
  • Bij INSPIRE is behoefte aan een persistent mechanisme om naar dingen te verwijzen. De opdracht van de lidstaten van Europa is dan ook: bedenk een URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd.;
  • Het kan helpen bij het structureren van overheidsgegevens (authenciteit/actualiteit);
  • Schept duidelijkheid.


URI’s zijn een soort streepjescodes van de e-overheid.

Brandweer Amsterdam-Amstelland en linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat

‘Mijn grootste angst is dat mijn collega’s of mij iets overkomt tijdens een brand en dat we dat hadden kunnen voorkomen met alle aanwezige informatie binnen onze organisatie’, vertelt Bart van Leeuwen, brandweerman en ICT'er (Netage). Als ergens een brand is, dan moeten we binnen vier minuten ter plaatse zijn. We rijden met 120 db door de straten en kunnen ondertussen geen andere apparaten bedienen. Navigatie werkt voor ons niet (hoor je het al “keer nu om”…), smartphones niet, geen tablets….en boeken met allemaal informatie – bijvoorbeeld over parkeren in parkeergarages - zijn leuk, maar helpen ons vaak niet verder. Wij hebben behoefte aan slimme koppelingen van data die ons de juiste inzichten geven, die nodig zijn bij incidenten. Maar er zullen ook altijd vreemde incidenten blijven, denk aan de brand bij Chemie-Pack. Dan kun je kasten vol met plannen hebben, maar je moet gewoon durven gaan en vreemde situaties durven tackelen.

Op dit moment hangt er in de kazerne een scherm waarop iedereen meteen kan zien waar een incident in de stad zich voordoet. En wat wij nu gebruiken aan linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat? Met de Kamer van Koophandel zijn we aan het kijken welke dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, die we hebben, we open kunnen maken. Verder halen we gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat uit de BAG viewer en informatie over wet- en regelgeving halen we van overheid.nl. We werken nu aan een firebrary, om alle complexe terminologie die bij de brandweer gebruikt wordt, goed in op te slaan. Daarmee zijn we nog niet op het punt waar we willen zijn. Brandweermannen moeten nog beter geïnformeerd worden en in de toekomst willen we ook zelf linked data maken. Dan zou het mogelijk moeten zijn dat alle hotels in Amsterdam real time de bezettingsgraad van hun hotelkamers doorgeven.’

Meer informatie via Brandweer Amserdam-Amstelland en @semanticfire.

Newz Mediaplatform

Michel de Ru (solution architect) en Dorine Berkvens (content analist) van Dayon presenteerden Newz Mediaplatform. ‘Nieuwsorganisaties bouwen op dit moment aan een gezamenlijk open mediaplatform met de naam Newz. Hier wordt alle content van de deelnemers beschermd en gestandaardiseerd opgeslagen. Vervolgens wordt de content verrijkt met de juiste metadata, die maakt het doorzoekbaar. Deze verrijkte content is beschikbaar voor nieuwsorganisaties zelf, maar ook voor andere partijen. Met Newz kunnen waardevolle digitale diensten worden ontwikkeld en worden nieuwe verdienmodellen mogelijk gemaakt.’

‘Het is uniek dat uitgevers op zo’n schaal, zowel regionaal als landelijk, samenwerken’, vertelt Dorine. ‘De doelen van Newz op een rijtje:

  • Eén platform voor alle uitgevers van dagbladen, waardoor een betere B2B service voor afnemers ontstaat;
  • Door data automatisch te verrijken met metadata ontstaat betere ontsluiting;
  • Door data te verrijken met linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, wordt nieuwe business gecreëerd.

Hands-on sessies

Paul Hermans van ProXML nam een deel van de deelnemers mee in het omzetten van een traditionele dataset in de vorm van een tabel naar open linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Stap voor stap liet hij zien hoe je met Google Refine in stappen aan ieder element een URI kunt toevoegen op basis van onze URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd., tot domeinnamen komt en tot identificerende elementen voor de data komt. Het eindresultaat was een rdf-bestand.

Lieke Verhelst van Infomagic ging semantisch modelleren met de deelnemers. ‘Semantiek is de leer van de betekenis’, zo legde Lieke uit. ‘Je moet correct beschrijven wat je bedoelt, maar ook in de juiste context. Data moet je publiceren met een vorm van betekenis, zodat mensen die het gaan gebruiken, begrijpen waar het over gaat. Dat is bij relationele databases zo en dat zelfde geldt voor linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

Semantiek bij linked data wordt opgeslagen in vocabulaires die ergens op het web staan en gevonden kunnen worden via een URI. In TopBraid Composer mochten de deelnemers zelf aan de slag met het maken van een vocabulaireEen vocabulaire is een verzameling herbruikbare modeleerconstructies in RDF, generiek of specifiek voor een bepaald domein, die gebruikt kunnen worden om Linked Data mee te beschrijven, modeleren en op te slaan en om Linked Data via het internet met elkaar te kunnen linken.. Je kunt dan in de vocabulaireEen vocabulaire is een verzameling herbruikbare modeleerconstructies in RDF, generiek of specifiek voor een bepaald domein, die gebruikt kunnen worden om Linked Data mee te beschrijven, modeleren en op te slaan en om Linked Data via het internet met elkaar te kunnen linken. de data importeren en vervolgens linken aan andere dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

Christophe Gueret van de VU liet in de derde workshop zien hoe je datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. aan elkaar kunt linken en hoe je semantiek met de data verbindt.

Aan het einde van de dag hadden alle deelnemers drie sessies gevolgd. Daarmee heeft iedereen kennis kunnen maken met het creëren van linked data en met de tooling die hiervoor beschikbaar is. Mede door technische problemen hebben we nog niet echte linked open datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. kunnen maken. Door veel staal in het gebouw viel de UMTS-verbinding, waarmee speciaal voor deze workshop een wifi was aangelegd, voortdurend uit.

Na deze kennismaking gaan we in de volgende plenaire bijeenkomst op 12 maart aan de slag met het echt maken van linked open data en het beschrijven van de semantiek van deze dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Iedereen heeft de tooling en kan hier vooraf nog wat mee oefenen, zodat we maximaal effectief aan de slag kunnen. Arjen Santema: ‘Wij zullen zorgen dat de datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. die interessant zijn voor onze toepassing in de Huiskluis en voor de monumenten vooraf klaar staan. Mocht iemand nog suggesties hebben voor relevante, open datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. voor deze twee toepassingen? Meld ze dan graag vooraf aan ons, zodat we ook die kunnen meenemen.