Bijeenkomst 17 april 2013


Locatie: Brandweer Amsterdam-Amstelland
Programma: Programma 17 april 2013

Presentaties

Verslag

17 april 2013 | Een dynamische dag van de pilot Linked open data met een dynamisch programma. Geheel in lijn met de locatie van vandaag, de brandweer Amsterdam-Amstelland. Loek Pfundt, strategisch adviseur bij de brandweer, komt binnen met een primeur, want we mogen een brandweerauto uitgerust met linked data bewonderen. Bij deze spuitwagen is het mogelijk om real time de wateropname op afstand te monitoren.

Stelselcatalogus 2.0

Maar eerst een presentatie van Joop Rasser, projectleider Stelselcatalogus 2.0. De Stelselcatalogus is een online catalogus die de structuur van het Stelsel van Basisregistraties en de definities van soorten objecten, gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat en berichten beschrijft. Met die informatie kunnen gebruikers gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat uit de basisregistratie(s) makkelijk inpassen in hun eigen werkprocessen. Vanwege nieuwe inzichten en ontwikkelingen is er behoefte ontstaan aan een stelselcatalogus 2.0.

Deze nieuwe versie moet dé plek worden voor veel afnemers, want:

  • gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat worden eenmalig aangeleverd, passend bij de e-overheid, waardoor gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat makkelijker hergebruikt kunnen worden;
  • het geeft een integraal beeld van beschikbare gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat en de betekenis ervan;gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat worden eenmalig vastgelegd, maar meervoudig gebruikt;
  • begrippen worden geharmoniseerd;
  • het slaat een brug naar wet- en regelgeving en zorgt daarmee voor transparantie van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat en begrippen;
  • zorgt voor een brede inzetbaarheid van de stelselcatalogus voor overheidsorganisaties.


En de stelselcatalogus 2.0 worden een linked open data omgeving. Per 13 mei 2013 gaat de stelselcatalogus 2.0, als linked open dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, live.

Linked Data Autospuit

Bart van Leeuwen, brandweerman en ICT'er (Netage), vertelt over zijn frustratie van de navigatie in brandweerauto's. 'Ik ben geïnteresseerd in het doel, het adres van de brand, maar ik bepaal zelf wel hoe ik daar dan kom. Op dit moment hangen in alle kazernes kaarten van de stad met daarop de locatie van de brandweer en die van de brand, met daarbij de route. Op die manier zie je in één oogopslag waar je naartoe moet."

"Onze regio heeft 650.000 objecten waar we niets van weten. Denk hierbij aan het Anne Frankhuis dat een museum is, maar ook deels een woonfunctie heeft. Als brandweerman moeten we dergelijke feiten weten. We willen nu met open dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, en speciaal met linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, 50.000 plannen in kaart gaan brengen. Dat gaan we real time doen. Om dit in kaart te brengen, gaan we diverse bronnen gebruiken, zoals mensen, BAG, KvK, Brand Risico Profiel, maar ook Energielabels van huizen. In de vele goed geïsoleerde huizen van tegenwoordig (label A+), zorgen branden voor heel andere problemen dan in oudere huizen met meer kieren. Belangrijk dus om dit in beeld te hebben."

En dan de primeur: de Linked Data Autospuit. Deze wagen is uitgerust met een flow meter. Hiermee kunnen we online meteen zien hoeveel water er afgenomen wordt. Bij een grote brand is dit interessant voor het waterschap. Zij kunnen dan eventueel voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat het bodemwater te veel zakt (wat weer kan zorgen voor verzakking).

Voortgang Monumenten 'Van aanbod naar toepassingen'

De Rijksmonumenten van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn omgezet naar RDFResource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd., er is een monumentenvocabulaire gemaakt, een dataset van Amersfoort. Van dit aanbod zijn inmiddels de nodige toepassingen gemaakt. 2CoolMonkeys heef een Tweede Wereldoorlogapp en een oorlogsmonumentenapp gemaakt en Brentjens Geo-ICT heeft een linked dataviewer ontwikkeld. Thijs Brentjens laat kort zien wat je met de linked dataviewer kunt via nieuwsinkaart.nl.

We hebben gemerkt dat het veel moeite kost om (ruwe) data vrij te krijgen. Ook het omzetten naar RDF is echt werk voor specialisten en verder is de meerwaarde van linked open data nog niet echt zichtbaar (voor app-bouwers).

Van GML naar RDFResource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd.

Wilko Quak van Geonovum presenteerde de resultaten van een experiment dat hij samen met Linda van den Brink heeft uitgevoerd rond het omzetten van bestaande geo-data en -vocabulaires naar linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Goed nieuws: dit bleek grotendeels eenvoudig te automatiseren! Hiermee is de schat aan bestaande geo-data in principe beschikbaar te stellen als linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

Hack de Overheid

Lex Slaghuis van Hack de Overheid vertelt, dat ze ooit met vier mensen begonnen zijn met het organiseren van Hackatons. Dat was in 2009/2010. #Hackatons: data and problem pitching. Vervolgens gingen ze projecten met de overheid doen en zagen ze de app-competitie in het buitenland ontstaan. Die zijn ze ook in Nederland gaan organiseren en zo kwamen achtereenvolgens de App voor Amsterdam, de App voor Noord-Holland en ook de App voor Democratie (Tweede Kamer). Dat leverde vee apps en prototypes op.

Uiteindelijk is Hack de Overheid gefuseerd met Het Nieuwe Stemmen en zijn ze samen verder gegaan als Stichting Open State. Op dit moment houdt Open State zich bezig met politieke projecten en platformen (zoals Watkiesjij, Wettenstrijd), communities en het opzetten van netwerken (zoals Hack de Overheid, Zorg Platform). Hack de Overheid blijft dus voortbestaan, als community, en ze organiseren een tweejaarlijks event (eind juni Hackaton Amsterdam).

Huiskluis

Christophe Gueret en Andreas Hoogeveen van de Huiskluis hebben hun concept gepresenteerd. De demo van Christophe laat zien dat het technisch heel goed mogelijk is om eenvoudig meer linked datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. toe te voegen zijn aan de huiskluis, en de mogelijkheden van inloggen en een open en gesloten data omgeving. De demo van Andreas laat de functionele mogelijkheden zien van de Huiskluis. Vervolgens heeft John van Echtelt een workshop verzorgd over de mogelijkheden en verdere ontwikkeling van zowel de huiskluis en monumenten. Tal van nieuwe ideeën zijn ontstaan, waaraan nu verder gewerkt kan worden.