Bijeenkomst 12 maart 2013


Locatie: GemeenteEen gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat Nijmegen
Programma: Programma 12 maart 2013

Presentaties

Verslag

12 maart 2013 | Vandaag waren we voor de pilot Linked open data te gast bij de gemeenteEen gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat Nijmegen, in de prachtige Raadzaal van het historische stadhuis. ‘Nijmegen, de oudste stad van Nederland’, zo vertelt Maerle Snabel van de afdeling Stadsontwikkeling. ‘Maar ook een stad die door de Tweede Wereldoorlog erg is beschadigd. Het 'vergissingsbombardement' van de geallieerden op 22 februari 1944, dat het hart van de stad trof, heeft grote sporen nagelaten. Dit bombardement is dan ook lange tijd in gesloten boeken gebleven. Maar in 2014 wil Nijmegen de bevrijding van 1944 vieren. Het gaat nu niet meer om de schuldvraag. Bovendien zijn we op een kantelpunt aangekomen. Er zijn nog weinig mensen in leven die de oorlog hebben meegemaakt en voor de jeugd wordt de oorlog steeds meer “geschiedenis”. Dus willen we een app ontwikkelen, die het verhaal van Nijmegen vertelt. Een persoonlijk verhaal, dat ook jongeren aanspreekt. We willen een historisch besef creëren. Wat is hier op straat gebeurd?

Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen.: but what does it buy me?

Vervolgens kreeg Rinke Hoekstra van de Vrije Universiteit het woord: Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen., but what does it buy me? Hij begint zijn verhaal met de vraag waarom linked open data niet meteen tot verbeelding spreekt. Dat is om de volgende redenen:

Je moet het converteren naar RDFResource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd.; Het moet op het web gepubliceerd worden; Je hebt een open data licentie nodig, zelfs voor één ster. De vraag is dan: hoe verkoop je dit?


Voor Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. heb je zes ingrediënten nodig:

  1. Ontbrekende ster: geef alles een URI;
  2. Maak het contextgerelateerd;
  3. Maak het mensen gemakkelijk, zorg dat het drempelverlagend is;
  4. Het moet herhaalbaar zijn;
  5. ‘Choose your grain size’;
  6. ‘Mix ’n mash’; kies wat voor jou nuttig is!

Historische apps

Chris van Aart van 2CoolMonkeys vertelt over de app Monte Testaccio. Monte Testaccio is een ‘antieke afvalberg’ ten zuiden van Rome die uit miljoenen potscherven uit de Romeinse tijd bestaat. De scherven zijn afkomstig van grote amforen waarin olijfolie werd aangevoerd. Aan land werd de inhoud van die grote kruiken overgeheveld in kleinere kruikjes en werden die amforen verplicht kapotgeslagen en op een hoop gegooid. Zo ontstond de zogenaamde schervenberg. 2CoolMonkeys ontwikkelde een app om met stakeholders door het gebied te kunnen lopen en om zo zaken uit te kunnen leggen.

Verder werkt 2CoolMonkeys aan een historische app waarbij ze diverse oorlogsmonumenten in de grote steden met elkaar gecombineerd hebben. De app is als een soort kubus vormgegeven. Historische apps zijn echter niet gemakkelijk te maken, want de geografische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat (geo-coördinaten) wijken nogal eens af, de kwaliteit van de data laat vaak te wensen over en de vraag is: waar is de data te vinden? Bovendien moeten app-bouwers er altijd rekening mee houden dat toeristen op veel plekken geen of beperkte verbinding hebben en dat gebruikers vaak ‘zappen’. Je hebt in feite 10 seconden om je app te presenteren. Heb je een idee voor een app? Stuur het naar: appidee@2coolmonkeys.nl.

URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. in wording

Na een goed verzorgde lunch, begonnen we de middag met een presentatie van Hans Overbeek van KOOP. Hij presenteerde de conceptversie van de URI-strategie en verzamelde reacties voor verdere aanscherping. Vervolgens ging Marcel van Mackelenbergh van de Belastingdienst in op hoe triples werken, en wat de consequenties zijn van de URI-strategieMet de URI-strategie wordt alle informatie van digitaal stelsel op een uniforme en samenhangende manier vindbaar en toegankelijk. De URI-strategie geeft duidelijkheid hoe URI's moeten worden opgebouwd. voor triples in de praktijk.

Toepassingen

De pilot wil toepassingen realiseren op het gebied van monumenten en de huiskluis. Dus presenteerde Arjen Santema van het Kadaster een aanpak hoe we in de pilot tot linked datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder. komen, die voor beide toepassingsdomeinen bruikbaar zijn. Daarbij is het ook de bedoeling om taken te verdelen onder de mensen die aan de pilot willen bijdragen. De komende weken moet er vooral verder gebouwd worden aan goede datasetsEen gegevensverzameling is een verzameling RDF-triples, die wordt gepubliceerd, onderhouden of geaggregeerd door één aanbieder..

Ten slotte een oproep van Marcel van Mackelenbergh aan iedereen om veel data op een gave manier te gaan aanbieden. Dus kom vooral vrijdags naar Geonovum voor de Conceptual Friday!