Beschrijving peilbuisdata

Tbv vocabulaires: Peilbuizen mapping / metadata:

 • Titel: FILTERS_PU & FILTERS_WV
 • Titel omschrijving: FILTERS_WV
A
Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)
B
Stijghoogte Wadzand (ca. 7-9m -mv)
C
Stijghoogte 1e Zandlaag (ca. 12-16m -mv)
D
Stijghoogte 2e Zandlaag (ca. 16-28m -mv)
E
Stijghoogte Eemformatie (ca. 28-40m -mv)
F
Stijghoogte 3e Zandlaag (variabele diepte)


Locatie FILTERS_PU
Adres PUTTEN_SIT
Status 1,2 = actief; 3,4 = afgesloten
Straathoogte PUTTEN_MAA &” m + NAP”
Bovenkant buis FILTERS_ME & “ m + NAP”
Top filter Topfilter & “ m + NAP”
Bodem filter BodFilter & “ m + NAP”
Diameter filter FILTERS_1 & “ mm”
x-coördinaat XCOOR
y-coördinaat YCOOR

Voorbeeld: De property 'testhoogtedelta' hieronder is het uitgerekende waterstandsverschil.


<http://peilbuizen.pilod.nl/buizen/10> <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#BodFilter> "-24,83";

  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#FILTERS_1> "51";
  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#FILTERS_ME> "5,51";
  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#FILTERS_PU> "2401003";
  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#FILTERS_RE> "96";
  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#FILTERS_WV> "C";
  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#OBJECTID> "10";
  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#OPMERKING> "";
  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#PUTTEN_MAA> "4,97";
  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#PUTTEN_SIT> "Velserenderlaan Santpoort Zuid (wit) 25a P 0407 01";
  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#Status> "Afgesloten";
  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#Topfilter> "-23,83";
  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#XCOOR> "103030";
  <http://peilbuizen.pilod.nl/specs#YCOOR> "493200";
  pb:testhoogtedelta "2,14"^^xsd:double;
  dc:isPartOf <http://peilbuizen.pilod.nl/gebied/zandlaag1>;
  rdf:a <http://purl.oclc.org/NET/ssnx/ssn#device>;
  geo:lat "52,424140326698"^^xsd:double;
  geo:lon "4,62319785114422"^^xsd:double.

</code>

Voorbeeld van sensordata (correcte toepassing van SSN nog niet getoetst):

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>.
@prefix pb: <http://peilbuizen.pilod.nl>.
@prefix ssn: <http://purl.oclc.org/NET/ssnx/ssn>.
@prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/>.
<pb:observations/1> <ssn:#Sensing> <pb:/buizen/1552>;
  <ssn:#observationResult> "-1,28"^^xsd:double;
  <ssn:#observationSamplingTime> "2011-10-10"^^xsd:date;
  rdf:a <ssn:#Observation>.
<pb:observations/10> <ssn:#Sensing> <pb:/buizen/1552>;
  <ssn:#observationResult> "-1,3"^^xsd:double;
  <ssn:#observationSamplingTime> "2012-03-10"^^xsd:date;
  rdf:a <ssn:#Observation>.