Activiteiten

Deze pagina wordt binnenkort van deze website verwijderd. Het actuele overzicht van evenementen en activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden, vindt u op de Evenementen-pagina.


28 september 2016 9:00 - 17:00 @ Beeld en Geluid, Hilversum

Op 28 september 2016 organiseert het Platform Linked Data Nederland een Onderwijs symposium, waarbij het flexibel en betekenisvol delen van informatie uit verschillende domeinen binnen de onderwijsketen centraal staat. Dezelfde dag organiseren SIMIN en NDE een Erfgoed event over het betekenisvol verbinden van erfgoedcollecties. Noteer deze dag dus in je agenda en meld je alvast aan!

Wij zijn met ons symposium te gast bij het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Vanuit de mogelijkheden die er zijn om informatie uit domeinen als het onderwijs, wetgeving, geo en cultuur flexibel en betekenisvol met elkaar te verbinden, zien we dat er meerwaarde wordt bereikt bij het inrichten van gepersonaliseerd leren en bij het beter en makkelijker met elkaar samen kunnen werken binnen de onderwijsketen op basis van rijkere informatie. Vraag en aanbod in de educatieve content keten kunnen beter op elkaar afgestemd worden, doordat leermateriaal makkelijker te vinden is en op maat ingepast kan worden binnen de onderwijsactiviteiten voor elke individuele leerling. Deze meerwaarde zullen we laten zien aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit verschillende domeinen. Het programma sluit af met een paneldiscussie, over de vraag hoe we de positieve ontwikkelingen en voorbeelden die er nu zijn op kunnen schalen richting de toekomst.

U kunt zich alvast aanmelden

In de ochtend organiseren SIMIN en NDE een kennisochtend over het betekenisvol verbinden van erfgoedcollecties. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden voor die kennisochtend vindt u op de website van de Museumvereniging.

2 september 2016 9:30 - 12:00 @ Geonovum

Deze conceptual Friday vertelt het Regionaal Archief Nijmegen over haar project Vierdaagse LOD

22 juli 2016 09:30 - 12:30 @ Geonovum

Sessie over Gebruikersinteractie.

Hoe kan een gebruiker toegang geboden worden tot de volledige rijkdom van de gegevens die Linked Data biedt? En hoe kunnen we hem een ​​gebruikersinterface bieden die optimaal past bij zijn behoeften? Hoe kunnen we zorgen dat bijvoorbeeld een arts direct specifieke medische informatie te zien krijgt, zelfs als er ook allerlei andere informatie beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld informatie over de verzekeringen van de patient. We zullen een aanpak bespreken en demonstreren waarbij een arts de medische informatie waar hij het meest geïnteresseerd in is direct zal zien, zelfs afhankelijk van zijn situatie - of hij nu zijn rondes maakt, achter zijn bureau zit, in een vergaderruimte met collega's zit of in een operatiekamer staat. Deze benadering kan worden gebruikt voor het personaliseren van elk soort gebruikersinteractie met Linked Data.

Presentatie door Peter de Laat van GoUnitive.

27 juni 2016 9:30 - 16:00 @ Gemeentehuis Eindhoven

Maandag 27 juni organiseert het Platform Linked Data Nederland een symposium waarop de hoofdrollen zijn weggelegd voor toepassingen van linked data en de laatste ontwikkelingen in onderzoek met en naar linked data. Hoe stimuleert Linked data innovatie? En hoe doet u hier uw voordeel mee? Mary-Ann Schreurs (Wethouder Innovatie, gemeente Eindhoven), Guido Dierick (Executive Vice President & CEO NXP Nederland), Aart-Jan Klijnjan (Directeur Omgevingswet, Kadaster), Frank van Harmelen (Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam) gaan hier in de ochtend dieper op in èn lanceren een aantal nieuwe mijlpalen in de ontwikkeling van linked data. Vervolgens pakken we door met what's hot in de wetenschap. Linked data, semantisch web en datawetenschappen... In een interactieve sessie met Frank van Harmelen (Vrije Universiteit Amsterdam), Marcel Worring (University of Amsterdam), Simon Scheider (University of Utrecht) passeren state of the art onderzoeksontwikkelingen de revue, komen uitdagingen aan bod en de impact op de samenleving. Met al deze inspiratie in de hand, dagen we u vervolgens uit om linked data ter plaatse een stap verder te brengen. Door kennis, netwerken en ideeen te delen en door uw feedback te geven. Meer informatie

3 juni 2016 09:30 - 12:30 @ Geonovum

Vanuit TNO zijn Jacco Spek en Jack Verhoosel actief in het Smart Dairy Farming project. Zij hebben daar enerzijds het Stappenplan Linked Data dat eerder ook binnen Pilod gepresenteerd is toegepast en verder doorontwikkeld, en daarnaast lopen zij tegen een aantal issues aan rondom het omzetten van sensordata naar Linked Data (ze hebben nu al 300GB aan sensordata omgezet naar Linked Data).

Deze twee onderwerpen komen aan bod in deze conceptual friday. De eerste rondom het stappenplan (inclusief nieuwe inzichten) in de vorm van een presentatie en de tweede in de vorm van een discussie met de aanwezigen.

10 mei 2016 9:00 - 16:30 @ TNO

Wat hebben riolering, muzieklijstjes, wasmachines, melkkoeien, de brandweer en mythologische monsters met elkaar gemeen? In de ochtend van de PLDN werksessie van 10 mei kwamen allerlei Nederlandse Linked Data projecten aan bod. De aanwezigen hadden zo binnen een halve dag overzicht van wat er allemaal gebeurt. Zoals gebruikelijk in een werksessie werden de presentatoren op hun beurt geprikkeld met goede vragen, wat tot mooie interactie leidde. In de middag gaf Arjen Santema een workshop. Een goede open source toolstack om linked data te publiceren ontbreekt nog; Arjen zocht enthousiastelingen die de handen ineen willen slaan om zo’n open source toolset te gaan realiseren op basis van al bestaande onderdelen zoals het voor het Kadaster ontwikkelde Linked Data Theatre. Hiervoor was onder de aanwezigen zeker animo; er wordt nu gezocht naar de beste organisatievorm. download de presentaties.


22 april 2016 10:00 - 12:30 @ Geonovum

Een sessie over het project Vierdaagse-LOD door Regionaal Archief Nijmegen.

Het project bestaat in eerste instantie uit een pilot met door het archief en eventueel andere partijen beheerde data over de Nijmeegse vierdaagse. Dit voor Nijmegen aansprekende onderwerp komt dit jaar nog meer in de belangstelling dan normaal door de 100e editie dit jaar. De wens is voorafgaand hieraan gekoppelde data aan te bieden om andere partijen hiermee de mogelijkheid te geven mooie toepassingen mee te maken.

21 april 2016 15:30 - 20:30 @ Rabobank

Op 21 april was er een PLDN werksessie met het thema Smart Data Publiceren. In de aftrap ging Marcel Kuil in op de innovatie agenda van de Rabobank en de plek die linked data daarin heeft. Het centrale thema van de middag was hoe linked data kan helpen om data beter vindbaar te maken in zoekmachines zoals Google. Marcel illustreerde dat met een zoektocht naar de dichtstbijzijnde pinautomaat, waarbij o.a. real-time beschikbaarheid werd meegenomen. Drie experts gaven vervolgens hun visie op dit onderwerp. Ed Bohnen (Gemeente Rotterdam) begon met de basis. Hoe moet een website ingericht zijn, wil deze uberhaupt door Google geindexeerd worden. Daarna was het woord aan twee deelnemers van het Geo4web testbed. Dimitri van Hees nam ons mee in hoe ontwikkelingen als schema.org helpen in de vindbaarheid op het web, en het belang van conversie. En Paul van Genuchten (GeoCat) liet zien hoe je met een proxy de geodata on the fly kan converteren naar formaten die beter bruikbaar zijn op het web. Flinke discussies, pizza’s en een borrel complementeerde deze geslaagde sessie. Download de presentaties

15 april 2016 9:30 - 12:00 @ Geonovum

In deze Conceptual Friday gaan we in op requirements voor een vocabulaire voor (juridische) handelingen/activiteiten en bijbehorende condities. Naast begrippen die worden gebruikt om dingen aan te duiden zijn er ook begrippen die handelingen of activiteiten aanduiden. Dit zijn typisch werkwoorden. Twee use cases zijn:

  • Het begrip 'overdracht in de basisregistratie Kadaster. Eigendom is een voorbeeld van een 'recht' op een 'onroerende zaak'. Zo'n recht kun je 'overdragen', of in gewone taal: je kunt je huis verkopen. Zo'n overdracht moet juridsch netjes worden 'geregeld'. Hoe dit gebeurt staat beschreven in de wet, de hoofdlijnen in boek 5 van het BW, de details in de Kadasterwet.
  • Het begrip 'veehouderij' is een begrip in het concept 'Besluit Activiteiten Leefomgeving' (BAL). Je kunt dit ook 'vee houden' noemen. Om vee te mogen houden moeten ook een aantal dingen worden 'geregeld'. Deze regels worden op hoofdlijnen beschreven in het BAL, de details in de omgevingsplannen.
Doel is om een raamwerk voor het beschrijven van dit soort handelingen of activiteiten te definiëren. In een volgende slag willen we daar een passend vocabulaire bij zoeken, bijvoorbeeld ODRL.. Download de presentaties

8 april 2016 9:30 - 12:00 @ Geonovum

Deze dag staat er geen speciaal onderwerp op de agenda. Arjen Santema is wel aanwezig om de conceptual Friday van 15 april over een vocabulaire voor (urdische) handelingen en activiteiten voor te bereiden.

18 maart 2016 9:30 - 12:00 @ Geonovum

Deze Conceptual Friday willen we in de technologie-stack duiken voor het Linked Data Theater in relatie tot de LOD2 stack en de Britse technologie stack. De kern van het Linked Data Theater (LDT) is de Linked Data API die zorgt dat de data die via het SPARQL endpoint van de triple store (op dit moment Virtuoso) wordt vertaald naar leesbare html, Json, ttl, etc. Met de combinatie Virtuoso-Linked Data API in het LDT wordt inmiddels 3 jaar productie gedraaid binnen het Kadaster en Geonovum. Ook bij de belastingdienst heeft enige tijd een proefversie met een begrippenkader voor de belastingdienst in deze omgeving gedraaid. Het LDT is als open source gepubliceerd op https://github.com/architolk/Linked-Data-Theatre. Daar is ook een begin gemaakt voor een https://github.com/architolk/Linked-Data-Theatre/wiki waar wordt uitgelegd hoe het LDT kan worden gebruikt. De ambitie van het LDT is om uit te groeien tot dé open Linked Data publicatietool in vooralsnog Nederland, maar de potentie is breder. Intern binnen het Kadaster wordt het LDT gebruikt voor het publiceren van begrippenkaders, gegevensmodellen en metadata voor de basisregistraties die bij het Kadaster in beheer zijn.

11 maart 2016 9:30 - 12:00 @ Geonovum

Deze Conceptual Friday willen we de voorbereiding oppakken van het voorgenomen wetgevinginverbinding congres in april. Wetgevinginverbinding is een initiatief van KOOP (Hayo Schreijer), ICTU/NORA (Eric Brouwer), Logius (Kristian Mul) en Kadaster (Arjen Santema). Hierin proberen we wetgevers en uitvoerders met elkaar in verbinding te brengen door begrippen en informatie over die begrippen te delen. Dit is de basis van wat KOOP doet met wetten.nl, de NORA met het nationaal semantisch vlak, Logius met de Stelselcatalogus en het Kadaster met de Catalogus voor haar eigen registraties en binnenkort de Gegevenscatalogus voor het digitaal stelsel omgevingswet. Eind april verwachten we de opzet voor een 'next-level' stelselcatalogus en een catalogus voor het digitaal stelsel zover op orde te hebben dat een toeting met de beleidsmakers bij de wetgeving en in de uitvoering mogelijk is.

4 maart 2016 9:30 - 12:00 @ Geonovum

Deze dag hebben we geen specifiek onderwerp op de agenda staan, maar Arnold Reinders had wel enkele discussiepunten. Gerard Kuijs en Arjen Santema zijn aanwezig bij Geonovum van 9:30 tot 12:00 uur. Wie aan wil schuiven kan aanschuiven en kan eventueel zelf ter plekke een onderwerp inbrengen.

26 februari 2016 9:30 - 12:00 @ Geonovum

Gerard Kuijs heeft een opzetje gemaakt om versies te documenteren met behulp van het PROV vocabulair. Deze conceptual Friday om deze opzet te delen en feedback hierop te krijgen.

19 februari 2016 9:30 - 12:00 @ Geonovum

Op 5 februari hebben we het onder andere gehad over het representeren van waardelijsten in SKOS. Soms worden waarden in waardelijsten zelfstandige begrippen, die kunnen worden gedefinieerd als specialisatie van een breder begrip. Dit geldt bijvoorbeeld voor de waardelijst 'wegtype' in de BRT. Een 'hoofdweg' kan worden gedefinieerd als een specialisatie van het bredere begrip 'weg'. Alle typen wegen die zo worden onderscheiden kun je opnemen in een collectie 'wegtype'. Maar als je er een waardelijst van wilt maken en je geeft de waardelijst een uri als www.brt.kadaster.nl/id/codelist/wegtype en ieder begrip in die waardelijst een uri als www.brt.kadaster.nl/id/codelist/wegtype/hoofdweg, dan gebeurt er iets raars. Andere waardelijsten zijn gewoon een lijstje, bijvoorbeeld de lijst met gemeentenamen. Deze worden niet gedefinieerd als begrippen. Het zijn slechts namen, maar het is wel handig dat ze een uri krijgen. Hans Overbeek zal dit onderwerp inleiden vanuit zijn ervaringen met het OWMS.

10 februari 2016 9:30 - 17:00 @ RCE

Veel aandacht voor linked data in de tweede week van februari 2016! De aftrap werd gegeven op 8 en 9 februari met het werkoverleg van de OGC/W3C werkgroep Geodata op het web bij Geonovum. Om geodata integraal onderdeel te laten worden van het web, kijkt deze werkgroep onder meer naar de uitgangspunten van linked data. De afsluiting van de linked data week vond plaats op de internationale DBpedia bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag op 12 februari. En in het midden van de week, op 10 februari vond het Linked Data symposium plaats van het Platform Linked Data Nederland, gevolgd door een EuroSDR meeting de 11de. In de nieuwsbrief: http://us1.campaign-archive1.com/?u=cf7440392e44812eb0a1644c7&id=362ff6db4c lichten we een paar presentaties van het symposium van de 10de voor je uit. Download de presentaties.

29 januari 2016 9:30 - 12:00 @ Geonovum

Erwin Folmer en Arjen Santema 's ochtends aanwezig. Onderwerpen Inferencing en Stelselcatalogi

2 december 2015 @ TNO

1 juli 2015 @ Kennisnet

8 mei 2015

OpenCube workshop door Paul Hermans http://opencube-project.eu/ en een hands-on sessie door Wouter Beek over de LOD Laundromat http://lodlaundromat.org/

2 april 2015 @ Waternet

12 februari 2015 @ Semaku

26 november 2014 @ Ordina

25 juni 2014 @ Hilversum

19 mei 2014 @ Waag Society

17 april 2014 @ SLO

12 maart 2014 @ RCE

29 januari 2014 @ VU Amsterdam

13 november 2013 @ NWO

17 april 2013 @ Brandweer Amsterdam-Amstelland

12 maart 2013 @ Nijmegen

31 januari 2013 @ Belastingdiens

13 november 2012 @ TNO

19 september 2012 @ Amersfoort