5 sterren model

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)5 sterren modelOm partijen die open data publiceren te stimuleren om hun data in een zo herbruikbaar mogelijk formaat beschikbaar te stellen, heeft Tim Berners-Lee een vijfsterrenmodel voorgesteld.
Label (en)5 star model
Synoniem (nl)vijfsterrenmodelOm partijen die open data publiceren te stimuleren om hun data in een zo herbruikbaar mogelijk formaat beschikbaar te stellen, heeft Tim Berners-Lee een vijfsterrenmodel voorgesteld.
Definitie (nl)Om partijen die open data publiceren te stimuleren om hun data in een zo herbruikbaar mogelijk formaat beschikbaar te stellen, heeft Tim Berners-Lee een vijfsterrenmodelOm partijen die open data publiceren te stimuleren om hun data in een zo herbruikbaar mogelijk formaat beschikbaar te stellen, heeft Tim Berners-Lee een vijfsterrenmodel voorgesteld. voorgesteld.
Toelichting (nl)Hierbij worden de volgende sterren toegekend:

1 De informatie is beschikbaar op het internet, in welk formaat dan ook. 2 De informatie is online beschikbaar in een gestructureerd formaat, dat geschikt is voor geautomatiseerd hergebruik (zoals Excel in plaats van een plaatje van een tabel). 3 De informatie is online beschikbaar in een open bestandsformaat (zoals CSV in plaats van Excel). 4 Al het bovenstaande, en bovendien wordt gebruikgemaakt van de open standaarden Resource Description Framework (RDFResource Description Framework (RDF) is een standaardmodel voor gegevensuitwisseling op het web. RDF heeft functies die het samenvoegen van gegevens vergemakkelijken, zelfs als de onderliggende schema's verschillen, en het ondersteunt specifiek de evolutie van schema's in de loop van de tijd zonder dat alle gegevensgebruikers moeten worden gewijzigd.) en SPARQLSimple Protocol And RDF Query Language (SPARQL) is een RDF zoektaal (Query Language) - die gebruikt wordt om RDF-gebaseerde data te bevragen middels zoekopdrachten (Query)., zodat anderen makkelijk naar de dataobjecten kunnen verwijzen. 5 Al het bovenstaande, en bovendien wordt er naar data van anderen verwezen voor meer context van de dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. (LODInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen.) is ook een community project dat onder toezicht staat van de W3CHet World Wide Web Consortium is een organisatie die de webstandaarden voor het wereldwijde web ontwerpt, zoals HTML, XHTML, XML, CSS en de Web Content Accessibility Guidelines. Het wordt geleid door Tim Berners-Lee, de originele bedenker van het HTTP-protocol en HTML, waar het web oorspronkelijk en nog steeds grotendeels op gebaseerd is.-organisatie. Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. (vijf sterren) is het essentiële onderdeel van het Semantisch Web. Tegenwoordig spreekt men vaak ook over Linked data als het gaat over vrij beschikbare informatie op internet.
Afbeelding vanHoofdstuk7_figuur2.png
Bronhttps://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
5 Star ModelGerelateerd
5 Star ModelLid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
6 Star Model (Expertise)Gerelateerd5 Star Model
Vendor independency (Expertise)Gerelateerd5 Star Model
Linked Data (Expertise)Gerelateerd5 Star Model
Linked Open Data (Expertise)Gerelateerd5 Star Model
Platform independency (Expertise)Gerelateerd5 Star Model
Rdf.jpg