€ 200,- korting voor PLDN community members op de driedaagse leergang Datagedreven werken binnen de overheid op 5, 12 en 17 april in Den Haag

 
Nieuws.jpg
Nieuws

Eigenschappen

Publicatiedatum2019/01/27
Korte samenvattingDe informatisering en dataficering van de maatschappij brengen grote kansen met zich mee voor Nederland. Om deze kansen optimaal te benutten dienen organisaties zich aan te passen aan deze ontwikkelingen. Er bestaat een behoefte bij de overheid, zowel op nationaal als sub-nationaal niveau, om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om data-analyse te gebruiken bij het vormgeven en onderbouwen van beleid. Maar binnen welke randvoorwaarden is dit haalbaar? Deze leergang heeft als doel om de verwachtingen en doelstellingen op dit gebied op een realistische manier in beeld te brengen. U leert hiermee om zodanig te kunnen omgaan met vraagstukken van ethische en maatschappelijke aard dat u optimaal kunt omgaan met de aanwezige kansen. Gedurende de leergang zal u aan het werk gaan met de case study "Leefbaarheid in Den Haag". De case study zal u in staat stellen met meer begrip van beleidsmatige en technische randvoorwaarden met nieuwe datatoepassingen te leren omgaan. U bent hierdoor beter in staat om data-analisten aan te sturen, te ondersteunen en te begrijpen. De leergang richt zich primair op: beleidsonderzoekers, kennismanagers en datamanagers bij de overheid. De deelname aan deze leergang is beperkt tot 25 deelnemers om de interactie te optimaliseren. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor PLDN-leden hebben wij een kortingscode: PLDN-LEERGANG-19. Voor meer informatie en de inschrijving kunt u terecht op de informatiepagina van de driedaagse leergang Datagedreven werken binnen de overheid op de website van ScienceWorks.
BronScienceWorks
MakerPvE

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten