Toepassingen

Versie door Pveverdingen (overleg | bijdragen) op 12 nov 2021 om 17:30
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Voor een pilot project bij het Publications Office van de Europese Comissie zijn we overheidsgerelateerde linked data oplossingen aan het beschrijven in een Linked Data Solutions Catalogue als onderdeel van de EU Knowledge Graph (EUKG). Het actuele overzicht van linked data oplossingen zoals die nu beschreven zijn, is te vinden op de volgende Linked Data Solutions pagina.

Neem contact met ons op via info@pldn.nl als je een overheidsrelateerde linked data oplossing aan deze catalogus wilt toevoegen. We zoeken naast oplossingen die in productie zijn ook naar Minimum Viable Products (MVP's), prototypes en veelbelovende ontwikkelprojecten.


Linked data wordt in uiteenlopende sectoren toegepast.

Wetgeving02-01.jpg Linked Legislation

In 2012 is het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) gestart met een programma om wet- en regelgeving als Linked Data te publiceren. Met behulp van de standaard Juriconnect, wordt Linked Data gemaakt uit verschillende collecties van overheidsinformatie, zoals jurisprudentie, beleid en kennisgevingen. De Nederlandse wetten zijn al compleet als Linked Open Data te downloaden.

De overheid produceert en publiceert wet- en regelgeving en stelt deze beschikbaar als open data. Het publiceren als Linked Open Data van deze informatie maakt dat de relaties tussen data in verschillende authentieke bronnen direct in beeld zijn. Hierdoor gaat minder tijd verloren met het uitzoeken van deze relaties. Ook is het nu veel eenvoudiger om de impact van een wetswijziging in kaart te brengen.

In Linked legislation is veel aandacht besteed aan het omgaan met geldigheid van wet- en regelgeving. Als gevolg hiervan leidt de Linked Data je - ook over dertig jaar nog - precies naar dat deel van de wetgeving dat op het gevraagde tijdstip van kracht was. Om ook oudere documenten zonder URI's te kunnen vinden is een 'link extractor' ontwikkeld. Deze detecteert automatisch links naar wet- en regelgeving, jurisprudentie, parlementaire stukken en EU-richtlijnen.

http://linkeddata.overheid.nl

Onderwijs03-01.jpg Studeren op maat voor je eindexamens

Gericht kunnen trainen voor je havo-eindexamen. Onderwijsstof toesnijden op de leercurve en kennis van een individuele leerling. Linked data helpt deze ambities verwezenlijken.

In de proeftuineindexamens zijn van acht vakken CITO-eindexamenopgaves van de afgelopen vijf jaar verzameld, inclusief de landelijke examenscores (psychometrische data). Elke opgave is gekoppeld aan de hoofdstukken en paragrafen van meer dan dertig lesmethodes. Door zijn eigen scores van de oefenexamens in te voeren krijgt de leerling inzicht in zijn voortgang én wordt direct duidelijk welke leerstof hij nog eens door moet nemen. De docent kan per leerling of voor de gehele klas de voortgang volgen zodat hij zijn lessen waar nodig kan bijsturen.

Dit project heeft ertoe geleid dat diverse datasets in het onderwijs als Linked Open Data zijn gepubliceerd, waaronder de kernprogramma’s: het uitgewerkte curriculum in het Nederlandse primair en voortgezet onderwijs als Linked Open Data gepubliceerd via het onderwijsbegrippenkader. Op dit onderwijsbegrippenkader is ook een praktische API ontwikkeld (zie www.kennisnet.nl/diensten/onderwijsbegrippenkader/gebruik-obk/). Bijzonder is dat alle educatieve uitgeverijen hebben meegewerkt door hun methodestructuur beschikbaar te stellen. De applicatie werkt daarom met een mix van linked open en linked gesloten metadata. Ook het privacy-aspect woog zwaar, omdat er met echte leerlingdata werd gewerkt. Vooraf is een speciale ‘security audit’ op de proeftuin uitgevoerd om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen.

https://proeftuinexamens.kennisnet.nl/homepage/index

Linked Open Data collectie01-01.jpg LOD Laundromat

De LOD Laundromat biedt toegang tot alle Linked Open Data in de wereld. De Laundromat doorzoekt het web op Linked Data en wast alle vlekken, zoals syntaxfouten, dubbelingen of lege velden eruit. Wat overblijft zijn schone, conform de Linked Data-standaarden opgestelde datasets die je zo van de waslijn kunt plukken. Het vinden en gebruiken van Linked Data kost veel tijd en vraagt de nodige inspanning. Niet alle beschikbare Linked Data zijn schoon, gestandaardiseerd en makkelijk te gebruiken. Veel datasets bevatten syntaxfouten, duplicaten, of zijn moeilijk te vinden. De LOD Laundromat lost dit op door één downloadlocatie te bieden voor Linked Data, de data op te schonen en gestandaardiseerd beschikbaar te stellen. Dat gebeurt in een consistente eenvoudige (gesorteerde) N-Triple-indeling, waardoor je de datasets gemakkelijker kan gebruiken en vergelijken.

Bedrijfsvoering04-01.jpg Productdata altijd en overal bijgewerkt

NXP biedt meer dan 20.000 producten aan met een breed scala aan functies en technologieën. Informatie over elk van deze producten wordt in diverse interne systemen opgeslagen en beheerd. Hoe zorg je er dan voor dat informatie in alle verschillende systemen wordt bijgewerkt? NXP lost het op met Linked Data.

Informatie over producten wordt op verschillende manieren en via meerdere kanalen intern en naar de klant gecommuniceerd: bijvoorbeeld via internet, mobiel en print. Hierdoor raken data verspreid en wordt informatie gedupliceerd in meerdere applicaties en databases. Dit leidt tot inconsistente informatie, complexe systemen en inefficiënte processen, waarbij mensen niet kunnen vinden wat ze zoeken of waarbij ze tegenstrijdige informatie vinden.

De Enterprise Data Hub, een data-integratietechnologie, zorgt ervoor dat data uit verschillende databases snel en simpel geïntegreerd kunnen worden door middel van Linked Data-principes en standaard web-technologieën. Dankzij ‘shared identifiers’ kan men bijvoorbeeld gemakkelijk data over de elektrische eigenschappen van een product samenvoegen met gegevens over de levenscyclus van het product. Alle beschikbare gegevens over dit product kunnen daardoor worden bekeken in één overzicht. Doordat de identifiers hyperlinks zijn, kunnen gebruikers de data met één muisklik bekijken in hun webbrowser. Er zijn maar weinig ondernemingen die Linked Data echt hebben toegepast. NXP gebruikt Linked Data daarentegen als een niet meer weg te denken ruggengraat voor hun informatiediensten.

Fraudebestrijding05-01.jpg De kracht van associatie

Linked data geeft een onverwachte boost aan het opsporen van fraude en fraudeurs. Speurwerk dat een inspecteur nu twee weken kost, kan met behulp van Linked Data worden gedaan in vijf minuten.

Linked data maakt gebruik van ‘identifiers’. Een identifier is een uniek kenmerk van een ding of een persoon. Dit unieke kenmerk gebruikt men om het ding of de persoon mee aan te duiden. Deze identifiers kan men echter ook gebruiken als knooppunten van data. Verschillende databronnen kunnen op die manier met elkaar worden gecombineerd. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen kan men bijvoorbeeld combineren met het Handelsregister, omdat dezelfde identifier voor het adres wordt gebruikt. Ook het BSN (of het RSIN voor bedrijven) is een krachtig knooppunt.

De fraude-experts bij de Belastingdienst gebruiken in hun werk een visualisatie van de gelinkte dataknooppunten. Ieder knooppunt kan worden aangeklikt, waarna je toegang krijgt tot de daaraan gelinkte knooppunten. Dit geeft de fraude-expert oneindig veel mogelijkheden voor het uitvoeren van zijn analyse. De visualisatie van het netwerk ondersteunt het denken van de fraude-expert. Hij behoudt overzicht maar kan tevens ontdekken waar er mogelijk een nieuw verband is.

Medicijnen06-01.jpg Versnellen van farmaceutisch onderzoek

Voor farmaceutisch onderzoek zijn veel en diverse informatiebronnen beschikbaar. Het simultaan doorzoeken en analyseren van data in diverse biomedische categorieën was niet mogelijk of extreem tijdrovend. Dankzij semantische webstandaarden en Linked Data, is dat nu anders.

OpenPHACTS biedt een semantisch platform waarin Linked Data en semantische webstandaarden worden toegepast om farmaceutisch onderzoek te ondersteunen. Dankzij de aandacht die deze publiek-private samenwerking heeft besteed aan ontologieën en woordenlijsten, gegevenslicenties en auteursrecht, is het nu mogelijk om een grote hoeveelheid biomedische open data in een workflow te doorzoeken.

De wetenschappelijke waarde van OpenPHACTS is wezenlijk. Het heeft al tot nieuwe analysemethoden geleid, zoals graph analyses op diverse biomedische databronnen (zie www.euretos.com). Computeranalyses van beschikbare gegevens zullen leiden tot nieuwe inzichten en onderzoek naar ziekten en geneesmiddelen aanzienlijk versnellen. OpenPHACTS is ook van economische waarde. Het project heeft ervoor gezorgd dat open biomedische data zijn geïntegreerd en al doende gestructureerd, door veel aandacht te geven aan uniforme woordenlijsten en ontologieën. Bovendien is het Linked Open Data-systeem eenvoudig uit te breiden met gesloten datasets.

Een interessante toepassing in het systeem is de IMS. Deze dienst voegt contextafhankelijke vergelijkingen toe. In plaats van het ‘hard coderen’ van identitylinks naar datasets zorgt IMS ervoor dat de links pas bij het uitvoeren van een zoekvraag een verwijzing kiezen. Zo kan bij het uitvoeren van de query worden bepaald over welke datasets de query moet worden uitgevoerd. Hierdoor kan er met verschillende interpretaties worden gewerkt. Ook is het mogelijk om query’s met een specifieke wetenschappelijke bril uit te voeren.

http://www.openphacts.org

Binnen het Platform is kennis gedeeld en uitgebouwd over diverse onderwerpen. Veel van het onderzoekswerk heeft inmiddels een weg gevonden naar implementaties! Hoewel onderstaande onderzoeken die we binnen het Platform hebben behandeld al wat ouder zijn, willen wij u de informatie die erover is vastgelegd niet onthouden.

  • Aanpak Basisregistraties > ontwikkelen van een vocabulaire waarmee begrippen (inclusief hun samenhang en de link naar hun definitie in de wet), gebeurtenissen en gegevenselementen in een basisregistratie kunnen worden beschreven.
  • Proof of Concept met BGT als Linked Data > onderzoek naar de vraag of Linked Data een goede technologie is om data in het stelsel van basisregistraties over de grenzen van registraties heen te gaan verbinden
  • URI-Strategie > verzamelt nationale en internationale best-practices voor de ontsluiting en gebruik van referentiegegevens in standaarden en registers en integreert deze tot een optimale strategie voor de Nederlandse situatie
  • SPIDER > onderzoek naar meerwaarde van toepassing van de principes van Linked Data bij de publicatie van resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de geesteswetenschappen aantonen.
  • Onderwijs > inventariseren en beschrijven van Linked Data initiatieven binnen het onderwijs. Hier gaat het in eerste instantie om het digitaal ontsluiten van het curriculum.
  • Enterprise Linked Data > onderzoekt hoe je met Linked Data een goede integratie-oplossing kunt bouwen tussen applicaties
  • NGR als Linked Data > metadata en de data van ruimtelijke informatie publiceren als Linked Geospatial Data.

PiLOD Banner 01.jpg