Sponsorship Packages

Versie door Pveverdingen (overleg | bijdragen) op 4 jul 2022 om 08:20
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Brochure: sponsoring brochure (Nederlands) and sponsorship brochure (English) (PDF).

Het Platform Linked Data Nederland (PLDNPlatform Linked Data Nederland (PLDN)) is een actieve open innovatiePlatform Linked Data Nederland (PLDN) is een open innovatie platform wat betekent dat iedereen aan dit innovatie platform mee mag doen en dat deelnemers vanuit de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs met eindgebruikers samenwerken om innovatievraagstukken rondom Linked Data samen met elkaar op de lossen. Vaak wordt daarbij begonnen met een thema en werkt men naar een toepassing om de opgedane nieuwe inzichten in de praktijk te gebruiken en te toetsen. community, dat kennis en ervaring deelt over het maken, beheren en toepassen van Linked (Open) DataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Onze ambitie is begrip en het gebruik van Linked Data op een hoger plan te brengen door:

  • Organiseren van evenementen op locatie bij een van onze sponsororganisaties
  • Faciliteren van werkgroepen (Geo, Federatie van Catalogi, Referentiedata, Erfgoed, Play-a-LODInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen., Linked Bier, SolidSocial Linked Data(Solid) is een webdecentralisatieproject geleid door Tim Berners-Lee, de uitvinder van het World Wide Web, ontwikkeld in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het project 'heeft als doel de manier waarop webapplicaties tegenwoordig werken radicaal te veranderen, wat resulteert in echt data-eigendom en verbeterde privacy' door een platform te ontwikkelen voor gekoppelde datatoepassingen die volledig gedecentraliseerd zijn en volledig onder controle van gebruikers in plaats van gecontroleerd. door andere entiteiten.)
  • Produceren van publicaties over Linked Data aspecten en best practices
  • Aanbieden van een experimenteeromgeving bij het BDVC in Utrecht
  • Linked Data op beleidsniveau meer onder de aandacht te brengen
  • Linked Data binnen nieuwe sectorenEen sector is een deel van de economie. Het is een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten. te introduceren en te stimuleren
  • Het MKB aan te haken bij het ontwikkelen van nieuwe data innovaties

Volg de activiteiten van ons platform via onze PLDN website, onze Twitter account @linkeddatanl, onze LOD Nederland LinkedIn groep, onze nieuwsbrief en de websites van ECP en BDVC. Daar worden regelmatig updates over onze activiteiten gepubliceerd.

De activiteiten van PLDN worden mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: Kadaster, TNO, Big Data Value Center (BDVC), ECPPlatform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving., Forum StandaardisatieForum en College Standaardisatie bevorderen interoperabiliteit en de toepassing van open standaarden binnen de Nederlandse overheid. Digitale systemen zijn interoperabel als gegevens onderling kunnen worden uitgewisseld. Het College beheert de lijst met aanbevolen en verplichte open standaarden die gelden voor de gehele publieke sector., Kennisnet, SLO, Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. (RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.), Beeld en Geluid, Waternet, EuroSDR, KVK, Taxonic, Triply, Semmtech, en MarkLogic.

PLDN-Supporters.png


Heeft u interesse om met uw organisatie sponsor te worden van PLDN neem dan contact op met ons PLDN Sponsoring team: hans.vanbragt@bdvc.nl

En meer informatie over onze sponsoring packages vindt u in onze sponsoring brochure (Nederlands) and sponsorship brochure (English) (PDF).