PLDN Digitaal Erfgoed werkgroep

Introductie

Om inzicht te krijgen in de geschiedenis van het landschap en haar bewoners, is het nodig om vele archiefbronnen met elkaar in verband te brengen. Relevante bronnen zijn bijvoorbeeld registers van dopen, trouwen en begraven, bevolking, burgerlijke stand, belastingen, volkstellingen, kadaster en collectiebeschrijvingen. Die bronnen zijn echter ieder zelfstandige administraties. Verbanden moeten handmatig gelegd worden en informatiesystemen om die verbanden vast te leggen ontbreken. Dit maakt het bijzonder arbeidsintensief om een samenhangend beeld van de geschiedenis te krijgen.

Linked data lijkt een technologie die erg geschikt is om het probleem van ontbrekende samenhang aan te pakken. Om van die belofte tot geschikte hulpmiddelen voor eindgebruikers te komen, dienen stappen gezet te worden.

Doelen

Het doel van de PLDN werkkgroep Digitaal erfgoed is om vanuit Linked data perspectief een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van meer samenhang in digitale bronnen voor erfgoed en hulpmiddelen voor eindgebruikers.

Werkwijze

De volgende werkwijze wordt gevolgd:

 • Bijeenbrengen van deskundigen op het gebied van Linked data en erfgoed
 • Aangeven hoe de problematiek aangepakt kan worden
 • Aangeven welke stappen genomen moeten worden
 • Opstellen van projectplannen
 • Stimuleren van samenwerking zodat projecten draagvlak krijgen en in uitvoering genomen worden
 • Volgen van projecten en leren van ervaringen

  Activiteiten

Na aankondiging van de werkgroep, worden belangstellenden uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Daarin wordt een werkplan met tijdschema overeengekomen; dat gaat vervolgens in uitvoering.

 • Digitaal Erfgoed werksessie op 5 april van 13:30-16:00 uur bij RCE in Amersfoort

  Deelnemers

Een werkgroep wordt gevormd met personen met relevante achtergrond en gelegenheid om een bijdrage te leveren. Omwille van effectiviteit wordt de groep beperkt tot ca. 10 personen. Bij een eerste orientiatie is belangstelling getoond door vertegenwoordigers van o.a.: Zuiderzeemuseum, Erfgoed Leiden en omstreken, Kadaster, Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. en Helmus Advies.

Trekker: Henk Schaap (Vereniging Oud Lisse).