AllegroGraph

 
Expert Finding.jpg
Expertise

Eigenschappen

Label (nl)AllegroGraphAllegroGraph® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraph uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraph supports SPARQL, RDFS++, and Prolog reasoning from numerous client applications.
Label (en)AllegroGraphAllegroGraph® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraph uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraph supports SPARQL, RDFS++, and Prolog reasoning from numerous client applications.
Definitie (nl)AllegroGraphAllegroGraph® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraph uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraph supports SPARQL, RDFS++, and Prolog reasoning from numerous client applications.® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraphAllegroGraph® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraph uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraph supports SPARQL, RDFS++, and Prolog reasoning from numerous client applications. uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraphAllegroGraph® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraph uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraph supports SPARQL, RDFS++, and Prolog reasoning from numerous client applications. supports SPARQLSimple Protocol And RDF Query Language (SPARQL) is een RDF zoektaal (Query Language) - die gebruikt wordt om RDF-gebaseerde data te bevragen middels zoekopdrachten (Query)., RDFSRDFS Schema (RDFS).++, and Prolog reasoningDoor middel van reasoning, redeneren met data (feiten) en regels, probeer je nieuwe feiten te achterhalen met de verzameling feiten en regels die je op een bepaald moment hebt. Met OWL en RDF Schema kun je redeneren, maar dat heeft zijn beperkingen. Binnen de PLDN community is er interesse in SHACL en SPIN om te bekijken in hoeverre deze de beperkingen van OWL en RDFS kunnen oplossen. from numerous client applications.
Afbeelding vanspringview2.png
Bronhttp://franz.com/agraph/allegrograph/

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
AllegroGraphAllegroGraph® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraph uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraph supports SPARQL, RDFS++, and Prolog reasoning from numerous client applications.Breder
AllegroGraphAllegroGraph® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraph uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraph supports SPARQL, RDFS++, and Prolog reasoning from numerous client applications.Gerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Event graphs (Expertise)GerelateerdAllegroGraphAllegroGraph® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraph uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraph supports SPARQL, RDFS++, and Prolog reasoning from numerous client applications.
Lieke Verhelst (Persoon)Heeft kennis vanAllegroGraphAllegroGraph® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraph uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraph supports SPARQL, RDFS++, and Prolog reasoning from numerous client applications.
Marcel van Mackelenbergh (Persoon)Heeft kennis vanAllegroGraphAllegroGraph® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraph uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraph supports SPARQL, RDFS++, and Prolog reasoning from numerous client applications.
Triple stores (Expertise)SmallerAllegroGraphAllegroGraph® is a modern, high-performance, persistent graph database. AllegroGraph uses efficient memory utilization in combination with disk-based storage, enabling it to scale to billions of quads while maintaining superior performance. AllegroGraph supports SPARQL, RDFS++, and Prolog reasoning from numerous client applications.
Rdf.jpg